I forsamlingshuset afholder støtteforeningen for Øksendrup Forsamlingshus og Landsbyrådet flere arrangementer.

Bl.a. kan nævnes ølsmangning, - husmoderens fridag,– nattergalefest,– høstfest,– jule basar, - bankospil og børne- og voksen juletræ.
Informationssedler om arrangementerne med tid/dato etc. husstandsomdeles i ”Øksendrup gamle sogn” og som opslag på facebook under Øksendrup Forsamlingshus. Er desuden annonceres i det årligt husomdelte blad  ”Svindinge, Langå og Øksendrup  Aktiviteterkalender”.