Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag d. 6. februar kl. 19.30 i Øksendrup forsamlingshus.

 

Klokken 19.30

Generalforsamling for Støtteforeningen for Øksendrup Forsamlingshus

Alle Støtter er velkomne.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning om forsamlingshusets virke i det forløbne år

  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Valg af bestyrelse + 1 suppleant

  5. Valg af revisor + 1 suppleant

  6. Orientering fra Støtteforeningen for Øksendrup Forsamlingshus

  7. Eventuelt

 

Dernæst indbyder bestyrelsen for Øksendrup Forsamlingshus til generalforsamling .

Alle Medlemmer er velkomne.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. 

     

     2. Formandens beretning om foreningens virke

     3.  Kassererens  fremlæggelse af revideret regnskab.

     4. Indkomne forslag. 

     5. Valg til bestyrelsen. 2 medlemmer i lige år, 3 medlemmer i ulige år.

     6. Valg af 1 suppleant. 

     7. Valg af 1 revisor. 

     8. Valg af 1 revisor suppleant. 

     9. Eventuelt.

 

Aftenen afsluttes hvor Bestyrelsen for Øksendrup Forsamlingshus er værter med en let anretning samt øl, vand og kaffe.