Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag d. 23. februar kl. 19.30 i Øksendrup forsamlingshus. Alle medlemmer af forsamlingshuset er velkomne. 

Bestyrelsen for Øksendrup Forsamlingshus vil være vært ved en let anretning samt øl, vand og kaffe.

Dagsorden til Øksendrup Forsamlingshus´s generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning om forsamlingshusets virke i det forløbne år

  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Valg af bestyrelse + 1 suppleant

  5. Valg af revisor + 1 suppleant

  6. Orientering fra Støtteforeningen for Øksendrup Forsamlingshus

  7. Eventuelt

Generalforsamlingen efterfølges af generalforsamling for Støtteforeningen for Øksendrup Forsamlingshus.

Alle støtter er velkomne.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. 

     2. Formandens beretning om foreningens virke

     3.  Kassererens  fremlæggelse af revideret regnskab.

     4. Indkomne forslag. 

     5. Valg til bestyrelsen. 2 medlemmer i lige år, 3 medlemmer i ulige år.

     6. Valg af 1 suppleant. 

     7. Valg af 1 revisor. 

     8. Valg af 1 revisorsuppleant. 

     9. Eventuelt.