Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag d. 11. maj kl. 19.30 i Øksendrup forsamlingshus. Alle medlemmer af forsamlingshuset er velkomne. (Max 25 deltager)

Bestyrelsen for Øksendrup Forsamlingshus vil være vært ved en let anretning samt øl, vand og kaffe.

Dagsorden til Øksendrup Forsamlingshus´s generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning om forsamlingshusets virke i det forløbne år

  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Valg af bestyrelse + 1 suppleant

  5. Valg af revisor + 1 suppleant

  6. Orientering fra Støtteforeningen for Øksendrup Forsamlingshus

  7. Eventuelt

Generalforsamlingen efterfølges af generalforsamling for Støtteforeningen for Øksendrup Forsamlingshus.

Alle støtter er velkomne.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. 

     2. Formandens beretning om foreningens virke

     3.  Kassererens  fremlæggelse af revideret regnskab.

     4. Indkomne forslag. 

     5. Valg til bestyrelsen. 2 medlemmer i lige år, 3 medlemmer i ulige år.

     6. Valg af 1 suppleant. 

     7. Valg af 1 revisor. 

     8. Valg af 1 revisorsuppleant. 

     9. Eventuelt.

 

Husk Landsbyrådet udgiver gratis nyhedsavis (Øksendrup Avisen), som kan modtages pr. mail ved at skrive til

nyhederoksendrup@gmail.com